O mně

Masážemi se zabývám od roku 2009, kdy jsem začala studovat vysokou školu obor Rehabilitace. Při svém studiu jsem se zaměřovala především na práci s dětmi s kombinovanými vadami. Na stáži v Thajském království mě velmi obohatily Thajské masáže, ze kterých částečně čerpám dodnes.

Moji práci velmi ovlivnilo učení Clary Hermachové Lewitové, jejíž funkční přístup k fyzioterapii je pro mne klíčovým. Funkční přístup k fyzioterapii kombinuji s poznatky pana Doc. Miroslava Tichého, CSc., s nímž jsem ve spolupráci, a případné záležitosti ohledne terapie s ním konzultuji, popřípadě za panem docentem své klienty přímo odesílám při podezření na patologické strukturální změny. Dále také využívám při terapiích cvičení pana MUDr. Richarda Smíška, jehož SmSystém i vyučuji.

Můj přístup ke klientům je vždy zcela individuální a přizpůsobený přáním či případným obtížím daného člověka.

Zásadní je pro mne vždy správná diagnostika. Správně odhalit příčinu obtíží bývá někdy jednoduché a někdy je to nesmírný oříšek. Svým klientům vždy říkám, že terapie je o hledání, o hledání příčin obtíží a následné práci na jejich odstranění. Tato práce musí být vždy společná. Pokud klient nechce a není ochoten se aktivně zapojit do terapie, není výsledek manuální terapie dlouhodobý.

 Pokud však je klient odhodlaný své případné pohybové stereotypy změnit a hledat nové možnosti, terapie bývá velmi účinná s dlouhodobými výsledky. Terapie při práci s tělem je cesta plná objevování a někdy i překvapení. Lidské tělo každého z nás je jedinečné svou výjimečností formy i reakcemi. Každý z nás by měl však mít své tělo plně funkční pro svůj každodenní život. Moje manuální terapie je často i o práci s dechem. Při své praxi jsem totiž zjistila, že mnoho lidí dýchá velmi úsporně a zapomíná na tak samozřejmou a životně důležitou podstatu. Dovolit si nadechnout se je zázračná věc.


Těším se na Vás!

Jana Mezerová